Улсын тэмдэгтийн хураамж бодох

Манай хууль зүйн фирм нь 2006 онд “Нэсю” ХХК нэртэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2013 оноос Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй уялдуулан  Өмгөөллийн “Арга билиг партнершип” ХХН болон өөрчлөн байгуулагдсан болно. Манай хамт олон нь үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хууль зүйн баталгаатай vндэслэлд тулгуурлан хуулийн хүрээнд тууштай хамгаалахад төвлөрөн ажиллаж байна.

Алсын хараа
Бид өмгөөллийн ур чадвар, хууль зүйн үйлчилгээний чанараар салбартаа манлайлна.

Эрхэм зорилго
Хууль дээдлэх зарчмыг баримтлан иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагааг явуулахдаа үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг чухалчилсан хууль зүйн фирм байж эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж ажиллах нь бидний эрхэм зорилго болно.

Үнэт зүйл
  • Итгэл үнэмшил
  • Мэргэшсэн байдал
  • Ур чадвар

Зарчим
  • Бид итгэл дааж нууцыг хадгална.
  • Бид ёс зүйтэй байж эрх тэгш хандана.
  • Бид хууль дээдэлж шударга ёсыг сахина.
  • Бид хэрэглэгчид төвлөрч сэтгэл ханамжийг чухалчилна
  • Бид үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж бүтээмжтэй, шуурхай ажиллана.

Хуульчид

Б.Бат-Эрдэнэ

Нөхөрлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч

Засаг Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр

Г.Лхагвасүрэн

Нөхөрлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч

Их Засаг Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн

М.Мөнхбаатар

Гүйцэтгэх захирал

Н.Жинжиймаа

Нөхөрлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч

Жинжиймаа Монголын үндэсний их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. “Хууль зүйн ухааны докторант”

А.Анхбаяр

Хуульч
Б.Бат-Эрдэнэ
Хуульч, өмгөөлөгч
Н.Жинжиймаа
Хуульч, өмгөөлөгч
М.Мөнхбаатар
Ерөнхий менежер
Г.Лхагвасүрэн
Хуульч, өмгөөлөгч
А.Анхбаяр
Хуульч, өмгөөлөгч

Практик

Хүний эрх, эрх чөлөө халдашгүй байдал
Гэрээний эрх зүйн харилцаа
Өмчийн эрх зүйн харилцаа
Бизнесийн эрх зүйн харилцаа  
Банк, санхүү
Уул уурхай, дэд бүтэц
Компанийн эрх зүйн харилцаа
Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа
Захиргааны акт, захиргааны гэрээ